Produktfotos til webshop

For at få en webshop til at konvertere bedre er der mange muligheder. En af dem er at lave en kritisk gennemgang af alle produktfotos i shoppen, og se om der er nogen der ikke er 100% tilfredsstillende.

Produktfotos kan virkeligt ændre konverteringen i shoppen. Både når det drejer sig om en foto af selve produktet, med hvid baggrund, hvor produktet står kniv skarpt, men også stemningsbilleder hvor man kan se produktet anvendt i tiltænkte omgivelser.

Hvis man er en habil fotograf kan man godt selv tage nogle gode produktfoto, men det er ofte en god idé at lade nogle professionelle behandle billederne efterfølgende.

Har man ikke det rette fotoudstyr, og måske heller ikke interessen i at fotografere selv, skal man finde en eller flere dygtige fotografer, da det sjældent vil være nok med producenternes fotos.

Vil du se et eksempel på et produktfoto af solbriller kan du se her hvordan webbureauet Eventa har fotograferet Pablo Stelar solbriller.